Contacte

Informació de contacte

C/.Riu Güell, 31-33 – 17005 Girona

(+34) 972 940 832

Horaris

Menú diari de dilluns a divendres migdia (13:00 a 16:00h):
 • 2 plats, postres, beguda i pà inclòs: 18,40 €
 • 1 plat, postres, beguda i pà inclòs: 12’00 €
 • Per emportar : 2 plats, postres i pà: 13,50 €

En Carta i Menú Caps de setmana:
dissabte migdia i  festius.

Formulari de contacte

  De conformitat amb la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de LORIS COVER amb CIF X1855182W i domicili social en C/ Riu Güell 31-33, 17005 (Girona) i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que LORIS COVER té previst realitzar:
  Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds i la instal·lació de cookies.
  Termini de conservació: Mentre es mantingui el consentiment prestat.
  Base legítima: El consentiment de l'interessat.
  D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ("dret a l'oblit"), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal: C/ Riu Güell 31-33, 17005 (Girona) o al correu electrònic: info@amarantavegetal.cat. Podrà dirigir-se a l'autoritat de control competent per a prestar la reclamació que consideri oportuna.