Avís legal

Aquest lloc Web inclou continguts, textos, material publicitari, dibuixos, material tècnic de producte o de qualsevol altre ordre, distintius corporatius, signes distintius, marques, dissenys gràfics, combinacions d’elements, logotips e imatges, que estan protegides per drets de propietat intel.lectual o industrial propis d’aquesta web.

 

Per aquest motiu, està prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública, modificació, transformació, copia, distribució, o qualsevol altre forma d’explotació i manipulació d’aquesta web, dels seus dispositius tècnics, continguts, aplicacions, codi, disseny, selecció i forma de presentació dels materials i, en general, de la informació continguda en aquesta web.

 

Així mateix, està prohibit descompondre, realitzar enginyeria inversa o, en general, transmetre de qualsevol manera o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per el funcionament i accés d’aquesta web i els serveis aquí continguts, així com realitzar, respecte dels mateixos qualsevol acte d’explotació. En particular, està prohibit realitzar enllaços (links, hiperlinks, i framming) o vincles similars que puguin establir-se amb la web de AMARANTA VEGETAL Com sense el previ consentiment exprés del seu titular AMARANTA VEGETAL.